top of page

VENTELISTER OG FLYTNING

DER ER INGEN EKSTERN VENTELISTE

PLACERING PÅ VENTELISTER

Grundet persondata lovgivningen, må ventelisterne ikke længere offentliggøres.

Du er altid velkommen til at rette henvendelse til abokbh@gmail.com, hvor du kan få oplyst dit nummer på de forskellige ventelister.

LEJLIGHEDER OG P-PLADSER

A/B København & Omegn tilbyder forskellige muligheder for opskrivning på ventelister.

Vi starter med at understrege at man som ekstern, altså ikke beboende i foreningen, IKKE kan opskrive sig på ventelisterne - Der er alene tale om interne ventelister! 


Der er tre typer ventelister til lejligheder i foreningen.


Venteliste 1: Intern (Bytteliste)

Alle der bor i foreningen kan skrive sig op på denne liste - Man beholder sin placering på listen, selvom man siger nej til en lejlighed - Det er muligt kun at blive skrevet op til særlige typer af lejligheder. Vælger man at bytte til en anden ledig lejlighed tilfalder den nuværende lejlighed foreningens ventelister.


Venteliste 2: Familie

Alle kan skrive sig op på denne liste én gang, således at et familiemedlem i lige linie eller en søskende, kan få en ledig lejlighed - Det er andelshaver der er opskrevet således at denne får tilsendt tilbud ved ledige lejligheder. Andelshaver bestemmer herefter hvem fra familie i lige linie eller søskende, denne ønsker at tilbyde lejligheden.


Venteliste 3: Ekstern

Man kan skrive én ekstern på listen, som kan få tildelt en ledig lejlighed - Ønsker man at ændre navn på den man har indstillet vil den nuværende indstilling blive slettet og den ny komme nederst på listen.


Proceduren ved salg er, at ledige lejligheder først udbydes på venteliste 1 & 2 og dernæst på venteliste 3 - Derudover råder foreningen over en række parkeringspladser, som man kan blive skrevet op til.


Kontakt bestyrelsen, hvis du vil skrives op eller har spørgsmål til ventelisterne.

KØB OG SALG

Blanket til fraflytning

Hvis du ønsker at flytte skal du kontakte Cobblestone, som vil guide dig igennem forløbet!

Du kan finde regnskab, budget og referat fra generalforsamling samt vedtægter, altanreglement & husorden under fanen Vedtægter, Husorden & Altanreglement

Ventelister og flytning: News
bottom of page